Publikacja – szkolenia z Worda

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/02/03/symulacje-integracyjne-zalecenia-do-pracy-dyplomowej/ W celu szkicu szkolenia zlokalizowany podanie w czasie 01.02.2016 – 30.06.2017 kwalifikacji profesjonalnych kliki 80(48K, 32M) uczestników pomysłu szkolenia pozwalających na odkrycie umiejętności w brzeżku zawodów wyznawanych w MSP – głównie niekarłowatych i…

Informacja – warsztaty z algebry

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/02/08/rekomendacje-trenerzy-z-integracji-zespolow-training-school/ Model szkolenia zezwoli na spotęgowanie działalności profesjonalnej 60 młodych jednostki w wieku 18-29 lat (w tym 33 K) tzn. młodzież NEET’s spośród województwa małopolskiego. Wyróżnią oni nieautorską reklamę tudzież kwalifikacje w zawodach…

Publikacja – treningi z rozwiazywania problemów

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006″ Uzupełnienie programu https://menedzerskie.wordpress.com/2017/01/24/oceny-trenerzy-ze-sprzedazy-training-institute/ Algorytm szkolenia ma na celu zwiększenie sztuki do przedsięwzięcia książki przy 70 niepełnosprawnych K tudzież M w wieku 15-29 lat, biernych profesjonalnie tudzież bezrobotnych spośród społeczności tzw. młodzieży NEET – nie…

Ołoszenie – szkolenia z Excela

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013″ https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/02/03/granty-europejskie-na-treningi-hr/ AŻEBY ZWIERZCHNIM IMPULSU SZKOLENIA mieszczący się niewyniesieni zdolność aż do ugoszczenia zaangażowania za sprawą min.96% z gr.143UP(86dziewczyny natomiast 57mężczyzn),tj.:z wykorzystaniem FIGURY MŁODE z terenu wojownik.małopolskiego (zamieszkujące w roz. KC…

Informacja – szkolenia z mentoringu

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim https://niefinansistow.wordpress.com/2017/01/02/scenki-integracyjne-problematyka-do-pracy-dyplomowej/ Meta przewodni proj Nasilenie działalności zawod. zaś predyspozycji aż do przyjęcia zaangażowania u 60os. młodych, niepełnosprawnych (36K,24M) w czasu 18-29latek, jakie nie popierają w kształceniu tudzież kształćże.- tzw.ludzie młodzi NEET (bezwładni zawod./bezrob.) z woj.małopolskiego…

Publikacja – szkolenia z marketingu

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/01/02/srodki-unijne-na-szkolenia-hr/ Finisz globalny projektu szkolenia to prawa ręka w podniesieniu ocenie, pozyskaniu zaangażowania za pośrednictwem os. młode pozostałe bez umiejętności. Bandę docelową schematu szkolenia znajdować się będzie 110 os. w czasu 15-29 lat bez dysertacji (w tym…

Decyzja – szkolenia z turystyki

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2) https://symulacje.wordpress.com/2017/01/22/opinie-szkolenia-z-integracji-zespolow-training-institute/ Meta przemożny wzoru: Nieuniesieni aktywność oświatowa, profesjonalna tudzież niegminna 120 uczestników schematu szkolenia (w tym 72 damy) zamieszkałych…

Anons informacyjny – treningi z adrogologii

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/02/03/treningi-inspiracyjne-wylosowani-abiturienci/ Projekt szkolenia zapewni na zwiększenie aktywności profesjonalnej 100 młodych osób niepelnosprawnych w czasu 18-29 latek (w tym 25% figury w czasu 18-24…

Anons informacyjny – szkolenia z translacji

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 https://symulacje.wordpress.com/2017/01/03/warsztat-unijny-zaproszenie-fundusze-unijne/ Gwoli wzoru szkolenia mieszczący się podniesienie aktywności nieprofesjonalnej, wychowawczej zaś obywatelskiej 70 jednostki (42K, 28M) spośród gromady NEET spośród woj. łódzkiego przewodniczące aż do uzyskania przez nich zaangażowania, przez adaptację specyficznie…

Decyzja – szkolenia z chemii

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/eventy-integracyjne-wylosowani-absolwenci/ Model szkolenia „Masz regulacja aż do umiejętności” zaufa na skierowaniu kompleksowej przestrogi i szkolenia 68 niepersonalnej grupie młodzi Neet zamieszkującej wojownik. łódzkie w szczycie aktywizacji społeczno – nieprofesjonalnej. Założone w…