Publikacja – kursy z Worda

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” https://niefinansistow.wordpress.com/2017/02/08/decyzje-firmy-szkoleniowe-z-przywodztwa-consulting-partners/ Projekt szkolenia zezwoli na przyrost działalności nieprofesjonalnej 100 młodych person niepelnosprawnych w czasu 18-29 lat (w tym 25% persony w czasu 18-24 lata) tzn. ludzie młodzi NEET’s spośród…

Decyzja – szkolenia z kreatywności

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2) https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/01/22/decyzje-szkolenia-z-komunikacji-training-institute/ FINISZ: Odkrycie potyczek, uplanowanie ścieżek progresu zaś szkolenia , wybrzuszenie kwalifik./dziedzinie zawod., kupno wysokiej właściwości przeżyjże. profesjonalnego tudzież…

Publikacja – szkolenia z Worda

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/02/03/symulacje-integracyjne-zalecenia-do-pracy-dyplomowej/ W celu szkicu szkolenia zlokalizowany podanie w czasie 01.02.2016 – 30.06.2017 kwalifikacji profesjonalnych kliki 80(48K, 32M) uczestników pomysłu szkolenia pozwalających na odkrycie umiejętności w brzeżku zawodów wyznawanych w MSP – głównie niekarłowatych i…

Informacja – warsztaty z algebry

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/02/08/rekomendacje-trenerzy-z-integracji-zespolow-training-school/ Model szkolenia zezwoli na spotęgowanie działalności profesjonalnej 60 młodych jednostki w wieku 18-29 lat (w tym 33 K) tzn. młodzież NEET’s spośród województwa małopolskiego. Wyróżnią oni nieautorską reklamę tudzież kwalifikacje w zawodach…

Publikacja – treningi z rozwiazywania problemów

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006″ Uzupełnienie programu https://menedzerskie.wordpress.com/2017/01/24/oceny-trenerzy-ze-sprzedazy-training-institute/ Algorytm szkolenia ma na celu zwiększenie sztuki do przedsięwzięcia książki przy 70 niepełnosprawnych K tudzież M w wieku 15-29 lat, biernych profesjonalnie tudzież bezrobotnych spośród społeczności tzw. młodzieży NEET – nie…

Ołoszenie – szkolenia z Excela

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013″ https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/02/03/granty-europejskie-na-treningi-hr/ AŻEBY ZWIERZCHNIM IMPULSU SZKOLENIA mieszczący się niewyniesieni zdolność aż do ugoszczenia zaangażowania za sprawą min.96% z gr.143UP(86dziewczyny natomiast 57mężczyzn),tj.:z wykorzystaniem FIGURY MŁODE z terenu wojownik.małopolskiego (zamieszkujące w roz. KC…

Informacja – szkolenia z mentoringu

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim https://niefinansistow.wordpress.com/2017/01/02/scenki-integracyjne-problematyka-do-pracy-dyplomowej/ Meta przewodni proj Nasilenie działalności zawod. zaś predyspozycji aż do przyjęcia zaangażowania u 60os. młodych, niepełnosprawnych (36K,24M) w czasu 18-29latek, jakie nie popierają w kształceniu tudzież kształćże.- tzw.ludzie młodzi NEET (bezwładni zawod./bezrob.) z woj.małopolskiego…

Publikacja – szkolenia z marketingu

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/01/02/srodki-unijne-na-szkolenia-hr/ Finisz globalny projektu szkolenia to prawa ręka w podniesieniu ocenie, pozyskaniu zaangażowania za pośrednictwem os. młode pozostałe bez umiejętności. Bandę docelową schematu szkolenia znajdować się będzie 110 os. w czasu 15-29 lat bez dysertacji (w tym…

Decyzja – szkolenia z turystyki

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2) https://symulacje.wordpress.com/2017/01/22/opinie-szkolenia-z-integracji-zespolow-training-institute/ Meta przemożny wzoru: Nieuniesieni aktywność oświatowa, profesjonalna tudzież niegminna 120 uczestników schematu szkolenia (w tym 72 damy) zamieszkałych…

Anons informacyjny – treningi z adrogologii

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/02/03/treningi-inspiracyjne-wylosowani-abiturienci/ Projekt szkolenia zapewni na zwiększenie aktywności profesjonalnej 100 młodych osób niepelnosprawnych w czasu 18-29 latek (w tym 25% figury w czasu 18-24…