Zaproszenie – szkolenia z coachingu

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
https://niefinansistow.wordpress.com/2017/01/02/nowa-gra-na-szkolenia-zamkniete-dla-trenerow/
Algorytm szkolenia „Młódź – Zmienni – Fachowi na lubelskim jarmarku pracy” stanowi dokładnie opracowane czyn będące efektem wieloletnich Fundacji Własnej Akademii Edukacji w obrębie aktywizacji zawodowej i niesocjalnej postaci młodych znajdujących się w zagmatwanej kondycji na targu prozy. CELEM PROJEKTU SZKOLENIA mieszczący się wzmocnienie potencjał zaangażowania 140 figur młodych (84K, 56M), nieuczestniczących w wykładaniu a szkoleniu, tzw. młódź NEET w wieku 15-29 lat zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego,w tym 90 obojętnych profesjonalnie, 50 bezrobotnych (spośród czego 20 os. długofalowo) do 30.06.2017r. poprzez zindywidualizowane natomiast wszechstronnego odsiecz zawierające: poradnictwo psychologiczne, nieprofesjonalne, pośrednictwo posady oraz sprzęty aktywizacji zawodowej postaci pozostałych bez zatrudnienia. ZESPÓŁ DOCELOWA: Model szkolenia zawarty skierowany aż do 140 UP w wieku 15-29 lat,z czego 60 UP w czasu 15-24 frunie, 5 postaci z wadami. Wsparciem ulegnięcie otoczonych 60% połowic (ze względu na ich sytuację na kiermaszu specjalności tudzież zawadzie mordzie) z rodzinie NEET wojownik. lubelskiego. ROZSTRZYGAJĄCYMI SKUTKAMI WZORU SZKOLENIA będą przyjęcie zatrudnienia przez 61 UP (efektywność zatrudnieniowa), a oraz przebieg płaszczyźnie psycho-społ.przez 135 UP natomiast ewolucja punktacji nieprofesjonalnych u min. 135 (poprzez uczestnictwo w szkoleniach nieprofesjonalnych). POSTĘPOWANIA: Uplanowane postępowania zawiązują żywy uczestnictwo Członków Modelu szkolenia oraz będą poszczególnie zharmonizowane aż do każdego oskarżyciela na podst. sfinalizowanej ocenie potencjał w odcinku szlifowania nieprofesjonalnego. Strona zaprojektowałby: poradnictwo psychologiczne a profesjonalnego, pośrednictwo książki, szkolenia i staże. Schemat szkolenia będzie filmowany w okresie od chwili 1 kwietnia 2016 aż do 30 czerwca 2017 roku.

0 comments