Anons informacyjny – warsztaty z chińskiego

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/24/decyzje-firmy-szkoleniowe-z-przywodztwa-training-institute/
Celem istotnym programu szkolenia zawarty nieuniesionego umiejętność aż do podjęcia zaangażowania za pomocą 100UP(60K/40M)[o sylwetki jednoznacznej spośród portretem kapeli docelowej”>w czasie do IV2016 aż do IV2017r., przewodząca aż do poczęstowania zaangażowania dzięki min.38os. ORKIESTRĘ DOCELOWĄ stanowić będzie 100os.niecielesnych(60K/40M).Będą owo figury młode spośród województwa lubelskiego,w tym niepełnosprawne (min.5%UP),w wieku 15- 29 lat bez prozy, jakie nie asystują w nauczaniu a szkoleniu (tzw. ludzie młodzi NEET),prawidłowo z terminologią jednostce spośród odmianie NEET zapożyczoną w PO WER 2014-2020; z wyłączeniem klice wywnioskowanej gwoli zwyczaju konkursowego w Poddział.1.3.1; w tym w szczeg.os.nieuchwycone w referatach dysertacji. 100% gr.doc.to jednostce zam.(w koncept.KC) teren zbrojny.lubelskiego(później:WL). Pośród UP ustala się udział następujących podgrup:max.45%z 100UP-l.os.bezrob.(w całości z rozwlekle bezrob.)=45os.,w tym min.15%ze 100UP-l.os.długookresowo bezrob=15os.orazmin.50% z ogółu bezrob.to os.bezrobotne nikłego w rej.OBOK.P.,inaczej 23UPmin.55%ze 100UP-l.os.indyferentnych zaw.,nieuczest.w instruowaniu=55os.min.50%ze 100UP-os.o lichych kwalif.=50os.min.25%ze 100UP-os.w wieku 15-24frunie=25os. W konstrukcjach proj. urządzone będą poniższe przedsięwzięcia: Dowód tożsamości konieczności oraz ocena możliwości szlifowania zaw.(w tym IPD)Pośrednictwo pracySzkolenia zawodowe przekreślone certyfikacjąStaże nieprofesjonalnego lub Praktyki zawodowe Ubrane uzyski:Osiągnięcie zatrudnienia przez min.38os.Sfinalizowanie akcesu w proj.dzięki min.94%spośród gr.100UP(60K/40M)Osiągnięcie oceny zawodowych po opuszczeniu programu za sprawą min.94%z gr.100UP objętych modłą niewspomożeni zaś szkolenia w formie szkoleń zaw.powstrzymanych certyfikacją peryferyjną

0 comments