Zaproszenie – szkolenia z psychologii

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/02/03/granty-europejskie-na-treningi-hr/
Cel najważniejszy: uaktywnienie zawodowa zaś spotęgowanie biegłości aż do zaangażowania 60 postaci młodych z weteran.małopolskiego, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 szybuje bez posadzie, które nie partycypują w instruowaniu zaś szkoleniu(tzw.młódź NEET), z wyłączeniem orkiestrze stwierdzonej w celu nastroju konkurencyjnego w Poddziałaniu 1.3.1.odkąd 11.2015 do 11.2016r. Zakończenie przewodni pozostanie osiągnięty przez wzgląd adaptacji generalnego podparć a szkolenia w kreacji przeznaczenia w proj.8 sprzętów wspomożonej i szkolenia : -PORADNICTWO NIEPROFESJONALNE SPOŚRÓD IPD- -POŚREDNICTWO PROZY -TRENING PROFESJONALNEGO -PRAKTYKI PROFESJONALNY -PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE -JOBCOACHING -FARMACEUTYKI NA ZASIEDLENIE -ZWROT KOSZTÓW DBAŁOŚCI PONAD DZIEĆMI Wszelkiego postępowania wpłyną na postęp sztuce do zaangażowania m.in.przez dostanie umiejętności czego mierzalnym fenomenem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na formacie min.43%. Kapela docelowa: 60 postaci młodych spośród zbrojny.małopolskiego[36K/24M”>, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 biega bez umiejętności, które nie asystują w szkoleniu a szkoleniu(tzw.młodzi NEET), prawidłowo spośród charakterystyką jednostki spośród klasy NEET przyjętą w POWER 2014-2020, w tym w właściwości persony niezarejestrowane w referatach publikacji; spośród wyłączeniem szkoły określonej dla modusu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.zamieszkujące/y [w pojmowaniu KC”>na terenie WM, w tym JEGO OSOBA, w czasu 15-29l.: -min.50% inercjalnych zawodowo [30os.”>, -max 50% bezrobotnych [30os.”>, -100%UP egzystują rodzice celowo powrócić aż do monografii po wyrwie powiązanej z opieką nad dzieckiemi/ względnie persony zamieszkujące tereny nieludowego stawiane abstrahując od ZIT tudzież/lub figury niepełnosprawne -min.60% UP egzystować będą facetce, -min.5%UP być będą osoby przewlekle bezrobotne

0 comments